Analgosedace a narkózaOšetření v analgosedaci je určeno pacientům, kteří podstupují složitější stomatologický zákrok, popř. pacientům obávajícím se stomatologického ošetření. V ojedinělých případech lze provádět i dětem.

Analgosedaci provádí a řídí lékař - anesteziolog. Pacient je uveden do stavu, kdy nevnímá obavy z ošetření, neuvědomuje si průběh ošetření a tak se nedostaví případné nepříjemné pocity z probíhajícího zákroku. Po uvedení pacienta do analgosedace se k anesteziologovi připojí stomatologický tým a zubní lékař provede samotné stomatologické ošetření.

Vedle ošetření v analgosedaci provádíme i ošetření v celkové anestezii. Průběh ošetření je stejný jako u analgosedace jen s tím rozdílem, že v celkové anestezii je pacient uveden do spánku.

Cena za 1. hodinu ošetření v analgosedaci je 4.410 Kč a každých dalších 30 minut za 1.103 Kč. Celková anestezie pak stojí za 1. hodinu 5.880 Kč a každých dalších 30 minut za 1.764 Kč.

Image