Implantologie

Používá implantáty jako náhradu jednotlivých zubů. Jedná se v podstatě o umělý zubní kořen, který nahrazuje kořen zubní. Implantáty jsou v současné době vyráběny z čistého titanu.

V případě ztráty zubu umožňují implantáty zachování ostatních zdravých zubů a kostní dřeně. Implantát je umělý podpůrný pilíř, který nahradí zubní kořen. Ten je vsazen do čelisti, kde se přibližně po osmi týdnech usadí. Trvalé zakotvení v kosti a velmi pevné přilnutí k dásni zajišťuje vhodný podklad pro vaši zubní náhradu.

Cena za jeden zubní implantát je 14.754 Kč. Protetická práce pro jeden zavedený implantát činí 14.754 Kč.

Zavedení zubního implantátu se samozřejmě provádějí buď v analgosedaci nebo v celkové anestezii.

Cena za 1. hodinu ošetření v analgosedaci je 3.801 Kč a každých dalších 30 minut za 878 Kč. Celková anestezie pak stojí za 1. hodinu 4.387 Kč a každých dalších 30 minut za 1.463 Kč.

Image