StomatochirurgieZabývá se jednotlivými extrakcemi, ale i náročnými chirurgickými výkony, jako je odstraňování cyst, extrakce zubu moudrosti, resekce kořenových hrotů nebo náhrada ztracené kosti.

Nejčastějším zákrokem stomatochirurgie bývá zpravidla extrakce zubů. Důvodem k extrakci bývá ve většině případů nedostatečné prořezání zubu, částečné prořezání, nebo nesprávný směr růstu zubu. Nesprávný směr, nebo umístění zubu může způsobovat problémy ostatním přilehlým zubům a to tak, že jim naruší osu růstu, nebo způsobí bolestivý zánět.

Veškeré stomatochirurgické zákroky se samozřejmě provádějí buď v analgosedaci nebo v celkové anestezii.

Cena za 1. hodinu ošetření v analgosedaci je 4.410 Kč a každých dalších 30 minut za 1.103 Kč. Celková anestezie pak stojí za 1. hodinu 5.880 Kč a každých dalších 30 minut za 1.764 Kč.

Image